planshow
planshow

Tel: 0741 919 671, fax: 0267 312 042, e-mail: office@planshow.ro

COMUNICAT DE PRESĂ
Data publicării 29.11.2018

 

ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

  

 S-a finalizat implementarea proiectului „Consolidarea poziției pe piață a firmei PLANSHOW SRL prin achiziția de active corporale și necorporale”, cod MySMIS 108369, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, implementat de către PLANSHOW SRL mun. Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr.8, biroul B3, jud. Covasna și are o valoare totală de 344.130,97 lei, din care 229.702,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

 Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri) este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

 Proiectul s-a derulat în perioada 02.02.2018 – 30.11.2018.

 Obiectivele specifice ale proiectului: achiziția a 15 active corporale și 6 active necorporale și includerea acestora în fluxul tehnologic al societății; creșterea numărului de salariați până la sfârșitul implementării proiectului prin crearea a 3 noi locuri de muncă cu normă întreagă pe perioada nedeterminată respectiv menținerea a 5 locuri de muncă.

Date de contact beneficiar:
(Str. Gödri Ferenc, nr. 19, Bl.5, Sc.A, Et.3, Ap.7,
Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
tel: 0741 919 671, fax: 0267 312 042, e-mail: office@planshow.ro)
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.